2

پروژکتور 10 اس ام دی

3

پروژکتور 100 وات اس ام دی

photo_2017-07-14_11-59-09

پروژکتور ال ای دی در وات 7.18.16.24.3648.96.در رنگهای مختلف

photo_2017-07-14_11-59-46

پرچكتور ٥٠.١٠٠.١٥٠ فكي

 
photo_2017-07-14_12-00-15

پروژکتور 50 لنز دار

photo_2017-07-14_12-01-25

پروژکتور 30. 48. 96 سلولی ال ای دی

photo_2017-07-14_12-01-10

پروژکتور 7 و18 وات ال ای دی چینی

photo_2017-07-11_22-48-16

پروژکتور 96 ال ای دی در رنگهای مختلف

 
photo_2017-07-14_11-57-16

پروژکتور 150 cob لنز دار واقعی

photo_2017-07-14_11-59-22

پروژکتور 30.50 70. 100. 150 وات پره ای با نور عالی

photo_2017-07-14_11-57-29

پروژکتور 200 cob لنز دار واقعی

photo_2017-07-14_11-57-05

پروژکتور 250 وات cob لنز دار واقعی

 
photo_2017-07-14_11-56-50

پروژکتور 50 اس ام دی

photo_2017-07-14_11-56-45

پروژکتور 30 وات

photo_2017-07-14_11-57-59

پروژکتور 36 led

photo_2017-07-14_11-58-06

پروژکتور 16 led

photo_2017-07-14_11-56-41

پروژکتور 20 وات اس ام دی

 
photo_2017-07-14_11-57-38

پروژکتور coB

photo_2017-07-14_11-58-10

پروژکتور 24 وات

photo_2017-07-14_11-58-14

پروژکتور 48 led

photo_2017-07-14_11-58-36

پروژکتور 150 اس ام دی واقعی